Ebu’l-Hasan Harkani (k.s.)

İsm-i şerifleri Ali bin Câf erdir. Zamanının kutbu idiler. İntisab ve irşadlan Hâzret-i Bâyezid'in rûhâniyet-i aliyyelerindendir.
Mevlana Celâleddin-i Rûmi Hazretlerinin rivayetlerine göre, Bâyezid-i Bas-tâmi Hazretleri, hayatta iken, Ebül-Hasanil-Harkaani Hazretlerinden müri-danına haber vererek vasıf ve makamlarının ulviyetini beyan buyurmuşlardır. Filhakika Ebül-Hasanil-Harkaani Hazretleri Cenâb-ı Bâyezidl rü'yada gördüğünü ve irşada mazhar olduğunu hikâye etmiştir. On iki sene Hazret-i B^yezid* in türbe-i şerif esine devamla Bâyezid'ih ruhaniyetiııden tarikat-i aliyyfeyi almış ve bu suretle ilâhi marifetler ilmini anlayarak, yüksek makamlara terfi etmiştir. Kerametleri sayılamayacak kadar çoktur.

Şeyh Ebü'l-Hasanil-Harkaani Hazretlerinin kerâmet ve velayetlerinin büyüklüğü Ebû Ali Sina'nın kulaklarına kadar gelmiş, ziyaret maksadıyla Har-kaan'a vâsıl olup Hazret-i Şeyh'in hanesine varmıştı. Hazret-i Şeyh o sırada sahrada bulunduğundan, hatunundan sordu. O da, Şeyhin yüksek hallerini inkâr edicilerdendi ve bir takım hoş olmayan sözlerde bulundu. İbn-i Sînâ kadının sözlerine ehemmiyet vermeyip, Şeyh Hazretleri ile mülakatı bir vecîbe addederek sahra cihetine mütevccih oldu. Birde ne görsün!.. Hazret-i Şeyh bir aslana odun yükletmiş geliyor. «Ey Ebü'l-Hasan! Bu ne haldir?» diye sorduğunda: «Biz evimizdeki Kürd'ün belâsını taşıdığımız için bu aslan da bizim yükümüzü taşıyor.» cevâbını aldı. Şeyh Harkaani Hazretlerinin Kabr-i âlileri üzerine her kim elini koyarak Cenab-ı Hakk'dan maksadının hâsıl olmasını dilerse bi'inâyet-i teâlâ dilediğinin yerine geleceği, Tezkiretü'l-Evliyâ sahibi Şeyh Ferîdüddin-i Attar tarafından nakledilmiştir.
Hazret-i Şeyh, Hicret-i Celîle-i Nebeviyyenin 419 veya 425 senesinin bir aşû-ra günü irtihal^ dâr-ı Naîm buyurmuşlardır. (Kaddesallahu sirrehül aziz)

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar