Hace Ubeydullah Ahrar (k.s.)

Mukaddes emâneti Yakub Çerhî (Kuddise Sirruh) den alarak «Aİtun Silsi-le»nin onsekizinei halkasına oturdular. Anne tarafından Hazret-i Ömer'e (R.A,) bağlanıyorlar. Hicrî 806 Ramazanında, Taşkendln Bağistân köyünde dünyaya geldiler. 895 senesine kadar 89 sene dünyayı nurlandıran Hâce übeydullah Ahrâr (Kuddise Sirruh), doğumlarında, anneleri nifastan tehâretlenip gusl abdesti alıncaya kadar 40 gün süt emmediler. En küçük yaşlarında bile dillerinden «Allah» kelimesi düşmez, fikirleri «Allah» ile olurdu.
Reşahat sahibinin beyanına göre, Ubeydullâhil-Ahrâr Hazretleri ilim tahsili için 22 yaşında Semerkand'a gitmiş, 2 sene ilim tahsiliyle meşgul olduktan sonra 29 yaşma kadar evliyanın büyüklerinden birçokları lie tanışmış, O'nlardan tarikat dersleri almıştır. Bu arada Buhara ve sair beldelerde Hâce Nakşıbend Hazretlerinin hulef asından #ek çokları ile sohbet etmiştir. 29 Yaşlarında oldukları halde Taşkend'e avdet buyurarak ziraatla meşgul olmuşlardır. Hak Sübhânehu ve Teâlâ Hazretleri ziraatlarına o kadar genişlik ve bereket vermiştir ki, muhafazasından âciz kalmışlardır. Bu münasebetle şöyle buyurmuşlardır: «Ektiğim yerlerden senede sekiz yüz batman öşür veriyorum.» Ve yine buyurmuşlardır, ki: «Hak Sübhânehu ve Teâlâ Hazretleri benim malıma o^kadar bereket ihsan buyurdular ki, her harmandan 1000 batman ambarlıyorum, ambardan çıkardığım zaman 1400 veya 1500 batman çıkıyor.»
Hâce Ubeydullâhil-Ahrâr Hazretleri şöyle buyurmuşlardır: «Çok açlık ve çok uykusuzluk dimağı yorar ve onu hakikatlerin inceliklerini idrakten alıkoyar. Bunun için ehl-i riyâzatm keşfında hatâ vaki olmuştur. Ferah ve sürûr ise dimağa kuvvet verdiği gibi uyku dahi dimağı hatâdan muhafaza eyler.»

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar