Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirza Can (k.s.)

Muhammed Nûrü'l-Bedvânî Hazretlerinin en efdal talebesi ve en büyük hâlif esidir. Evliyanın sığınağı, kâmil bir mürşid ve âlim bir zât idi. Şemsü'd -Din Habîbullah Hazretleri, İllî hicrî yılının l1 Ramazanımda, bir Cum'â günü dünyayı teşrif ettiler. 16 yaşına geldiklerinde, yüksek babaları Mirzâ Can vefat etmişler, 18 yaşına geldiklerinde de Muhammed Nûru'l-Bedvânî Hazretleri ile karşılaşarak Nakşibendî yoluna intisab etmişlerdir. Dört yıl Şeyh Hazretlerinin sohbetlerinde kaldıktan sonra hilâfet almış, ve Müceddidiye yolundan pek çok nasiblenmiştir.
Hazret-i Şeyh'in kerametleri sayılamayacak kadar çoktur. Bir kerre memleketin büyüklerinden Mustafa Han isimli zâtın zevcesi Hazrçt-i Şeyh'e intisab arzusunda bulunup, iffetinin çokluğundan meçlis-i âlilerinde bizzat hazır olamaz idi. Binaenaleyh, hanesinde oturup feyz alabilmek için Hazret-i Şeyh'e gaibâne müteveccih olurdu. Her gün teveccühün tam olup olmadığım anlamak için hizmetçisini Şeyh Hazretlerinin huzurlarına gönderirdi. Hizmetçi bir gün,sahibesinden izinsiz olarak, mutadı üzere Hazret-i Şeyh'e varıp: «Sahibem hânım hanesinde inzivâ edip istifâdeye hazırdır.» dediğinde Cenâb-ı Şeyh bir miktar sükût4 ederek: «Yalan söyleme ki, hanımın daha henüz teveccüh etmemiştir. Sen de O'nun izniyle grelmedin.» diye buyurmuşlardır. Hizmetçi de, hatâsını itiraf elmiştir.
Hazret-i Şeyhin muhiblerinden bir zat, bir gün murakabeden sonar Hazre-tin mübârek eteğini tutup: «Kızımın. bir oğlu olacağını bana müjdelemezsen eteğini elimden bıkmam» dedi. Hazret-i Şeyh biraz murakabeden sonra buyurdular ki: «Gönlün hoş olsun. Cenâb-ı Hakk senin kızına bir erkek çocuk ihsan eyledi.» Filhakika, mezkûr şahsın kızı, 9 ay sonra bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Şeyh Hazretleri, 1195 senesi Muharreminin 9'uncu günü irtihal-i dâr-ı nâ* im eylediler (Kaddesallahu Sirrehü'1-aziz)

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar