Süleyman Hilmi Tunahan

warning: Creating default object from empty value in /home/nasihat/domains/nasihat.org/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mehmed Kırkıncı'ya göre Süleyman Efendi

Mehmed Kırkıncı Hocaefendi:

"Bu zat daha ne yapsın ki? Almanya’da ve yurtta her vilayette bu kadar Kur’an kursları var. Her çocuğu Kuran’a bağladı. Arapçayı sevdirdi. Tedrisatı sevdirdi. Bu kadar insanın kalbini Kuran’a bağlamak Hilmi Tunahan’a nasip oldu. Allah ondan razı olsun.(Aksiyon Dergisi-sayı- 37)

Fethullah Gülen gözü ile Süleyman Efendi

Fethullah Gülen Hocaefendi bir makalesinde Süleyman Efendi için şunları yazmaktadır:

"Silistre'de soylu bir ailenin çocuğu.. Hoca oğlu hoca.. Rûhî zenginliğini İstanbul âfâkının irfanıyla kıvamına getirince, ciddî bir vefa hissiyle maskat-i re'si olan beldeyi müderrislikle kucaklar. Onunla alâkalı derin bir beklenti içinde bulunan aile fertleri, etrafını saran talebe, dost ve kardeşlerinin sadâkat ve vefâsında onun misyonunu ve yarınlarını görür, talihlerine tebessümler yağdırırlar.

Ebu’l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevi (k.s.)

Süleyman Hilmi Tunahan (K.S.) Hazretleri 1304 yılında Silistre'de dünyaya geldiler. Ceddi İdris Bey'e dayanan şerefli ve soylu bir ailedendir. İdris Bey, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Tuna Han'r nasbedilmiş ve üstelik kendisine kız kardeşi tezvic edilmiş bir zattır. Süleyman Efendi'nin dedeleri J£ay-mak Hâfız nâmıyla mâruf bir zat olup 110 yaşına doğru vefat etmiştir. Pİder-leri Osman Efendi ise, tahsilini İstanbul'da tamamlamış ve Silistre'nin Satirli Medresesi'nde yıllarca müderrislik etmiş mâruf bir zattır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş